منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
صبحانه شماره ارجاع : 4314

فارسی:
صبحانه
لری:
ضف چی
توضیحات:
ضَف چِی ضاد مفتوح- چ مکسور
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.