منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دفعه ای، مرتبه ای شماره ارجاع : 4306

فارسی:
دفعه ای، مرتبه ای
لری:
ولی
توضیحات:
واو و لام مکسور
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.