منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
همین جا شماره ارجاع : 4271

فارسی:
همین جا
لری:
همیچو
توضیحات:
ه مفتوح- چ مضموم
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.