منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پیاده شماره ارجاع : 4269

فارسی:
پیاده
لری:
پیای
توضیحات:
( ی آخر مفتوح کمال چگینی)
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.