منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
رعد و برق شماره ارجاع : 4265

فارسی:
رعد و برق
لری:
تش برق
توضیحات:
تَشْ بِرَقْ ت مفتوح ش ساکن ب مکسور ر مفتوح
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.