منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
بشقاب شماره ارجاع : 4264

فارسی:
بشقاب
لری:
پشقوْ
توضیحات:
پِشقوْ پ مکسور واو ساکن شبیه واو در کلمه دولت تلفظ میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین برخی از لهجهاشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.