منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
نزد،کنار شماره ارجاع : 4225

فارسی:
نزد،کنار
لری:
نهنگ
توضیحات:
نون ابتدایی مفتوح- ه مکسور
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.