منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گریه و زارى براى مرده را «شربه» مى‏گویند که توأم با آو شماره ارجاع : 4222

فارسی:
گریه و زارى براى مرده را «شربه» مى‏گویند که توأم با آو
لری:
شربه
توضیحات:
شین و ب مفتوح
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.