منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
نی شماره ارجاع : 4220

فارسی:
نی
لری:
نین
توضیحات:
نون ابتدایی مکسور نِی آلت موسیقی
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.