منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
جوید شماره ارجاع : 4208

فارسی:
جوید
لری:
ژویی
توضیحات:
ژوْیي تلفظ “ي “مانند تلفظ ایـ در کلمه اینواو ساکن شبیه تلفظ واو در کلمات دولت و درو تلفظ میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.