منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
گردنه (گردنه کوه) شماره ارجاع : 4205

فارسی:
گردنه (گردنه کوه)
لری:
میله
توضیحات:
/م/کسره/ی/ل/فتحه/ گردن:میل و گردنه:میله
ارسال کننده:
رضا
منطقه:
خرم آبادشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.