منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گیاهی خوراکی و خودرو شماره ارجاع : 4200

فارسی:
گیاهی خوراکی و خودرو
لری:
تَلم
توضیحات:
در لری مینجایی سیر گِری گویند
ارسال کننده:
عبدالله سالاروند
منطقه:
بختیاری-دورودشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.