منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دماغ شماره ارجاع : 4199

فارسی:
دماغ
لری:
نُفت
توضیحات:

ارسال کننده:
پارسا
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.