منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بز يك ساله شماره ارجاع : 4196

فارسی:
بز يك ساله
لری:
تيشك
توضیحات:
به بزغاله اي شش ماه تا يك ساله اطلاق ميشود
ارسال کننده:
رضا زيني وند
منطقه:
لرستان لكيشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.