منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
جویدن شماره ارجاع : 4193

فارسی:
جویدن
لری:
ژوایی
توضیحات:
ژوْاییِ حرف ی مکسورواو ساکن شبیه تلفظ واو در کلمات دولت، درو تلفظ میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.