منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
خسیس شماره ارجاع : 4173

فارسی:
خسیس
لری:
کرچوک
توضیحات:
کِرچوک کِرچِکِرچ نیز به همین معنی نیز به کار میرود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.