منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
چای اگر حرف چ مکسور باشد و اگر بدون مصوت کوتاه باشد به م شماره ارجاع : 4090

فارسی:
چای اگر حرف چ مکسور باشد و اگر بدون مصوت کوتاه باشد به م
لری:
چی
توضیحات:
چای اگر حرف چ مکسور باشد و اگر بدون مصوت کوتاه باشد به معنی وسیله
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.