منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کوچک شماره ارجاع : 4048

فارسی:
کوچک
لری:
کشکلو
توضیحات:
ک مضموم ک مکسور
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.