منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
بعد از ظهر شماره ارجاع : 4001

فارسی:
بعد از ظهر
لری:
اوار
توضیحات:
اِوارَ
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.