منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
پدر شوهر شماره ارجاع : 386

فارسی:
پدر شوهر
لری:
حَسیرَ
توضیحات:
پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر همه در یک معنی به کار میروند و با کلمه “حَسیرَ”بیان میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.