منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بتل شماره ارجاع : 29472

در تولید روغن زرد حیوانی ته ظرفی که برای این منظور استفاده میشود در اثر حرارت بیشتر چیزی شبیه ته دیگ
که از خود روغن زرد حیوانی تیره تر است به وجود می آید و
پس از تخلیه روغن زرد حیوانی مقداری شیره یا شکر به این ته دیگ اضافه می کنند که به آن بُتِلَ یا بُتِله می گویندنظرات بسته شده است.

1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه