منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بهانه گیر شماره ارجاع : 2186

فارسی:
بهانه گیر
لری:
گریوارو
توضیحات:
به فردی که به بهانه های مختلف زیاد گریه میکند
ارسال کننده:
محمدجواد پناهی
منطقه:
گچسارانشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.