منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
رسمی، متداول شماره ارجاع : 2130

فارسی:
رسمی، متداول
لری:
جاونه یا جاوسته
توضیحات:
این کلمه به معنای جاافتاده و مرسوم و متداول است
ارسال کننده:
محمد مومنی موگویی
منطقه:
تمامی مناطق لرنشین(لکی،مینجایی،بختیاری،دومنی)شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.