منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گااو نر شماره ارجاع : 2091

فارسی:
گااو نر
لری:
نووَن
توضیحات:
nuvan گاو نر یک الی دوساله
ارسال کننده:
مجتبی نیک بین
منطقه:
بختیاری -الیگودرز-دزفولشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.