منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
.۱سطل فلزی.۲٫واحد شمارش برای تقسیمات بزر به هنگام کاشت. شماره ارجاع : 2087

فارسی:
.۱سطل فلزی.۲٫واحد شمارش برای تقسیمات بزر به هنگام کاشت.
لری:
پوت
توضیحات:
این واژه در زمان اسقرار آمریکا در لرستان به زبان لری داخل شده.put به معنای قرار دادن و گذاشتن در زبان بریتانیا می باشد.در گذشته هنگامی که سرکارگرهای ا؍￿￿诜炟ᤨ؍櫀梸က梷࡚؀☤棵꾷棴شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.