منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گنجشك شماره ارجاع : 2065

فارسی:
گنجشك
لری:
مليچه
توضیحات:
Melichah
ارسال کننده:
حامد از سربندر
منطقه:
ازناشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.