منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نام خدا شماره ارجاع : 2063

فارسی:
نام خدا
لری:
نوم خدا
توضیحات:
نوم = نام
ارسال کننده:
عارف چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.