منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گوسفند یکساله شماره ارجاع : 2062

فارسی:
گوسفند یکساله
لری:
کاووه
توضیحات:
نام کاوه احتمالا ازآن گرفته شده kav + ve
ارسال کننده:
مجتبی
منطقه:
بختیاری -الیگودرز-دزفولشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.