منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
جانم! همه چیزم! شماره ارجاع : 2056

فارسی:
جانم! همه چیزم!
لری:
حونَم!
توضیحات:
برای صدا زدن شخص به کار می رود و به کسی اطلاق میشود که بسیار عزیز است ، مجاز از خانه و همه دارایی.
ارسال کننده:
دولتشاه
منطقه:
خرم آبادشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.