منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
فاصله زیر بازو تا آرنج شماره ارجاع : 2044

فارسی:
فاصله زیر بازو تا آرنج
لری:
مِرک
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد مومنی موگویی
منطقه:
مناطقی که لرهای بختیاری در آن سکونت دارند مثل خوزستان،شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.