منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
تف شماره ارجاع : 20

فارسی:
تف
لری:
تُف
توضیحات:
تلفظ حرکت( ُ ) با تلفظ فارسی آن متفاوت است
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.