منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پرواز کردن ، پریدن شماره ارجاع : 1989

فارسی:
پرواز کردن ، پریدن
لری:
پِرِسَئن
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرجشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.