منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ریسمان ، ماجرا ، رشته دراز شماره ارجاع : 1976

فارسی:
ریسمان ، ماجرا ، رشته دراز
لری:
تالَه
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرجشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.