منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
هویچ شماره ارجاع : 1940

فارسی:
هویچ
لری:
گِزِر
توضیحات:
بیشتر به هویچ بزرگ گفته میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
همه مناطق لرنشینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.