منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
شما شماره ارجاع : 1936

فارسی:
شما
لری:
ایشا
توضیحات:
ایسا هم تلفظ میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
بویراحمدی-بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.