منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
چادر شماره ارجاع : 1902

فارسی:
چادر
لری:
چارشو
توضیحات:
منظور چادر زنانه
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
منطقه های پایین کشورشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.