منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
جنگ شماره ارجاع : 1815

فارسی:
جنگ
لری:
قی
توضیحات:
به دعوا هم گفته میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
فیلیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.