منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آتش شماره ارجاع : 1791

فارسی:
آتش
لری:
آگِر
توضیحات:
در بعضی مناطق ثلاثی هم گفته میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
فیلی-لکیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.