منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دیوانه شماره ارجاع : 1740

فارسی:
دیوانه
لری:
لیوَ
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
در مناطق لرجنوبی لیوِ وَ لیوُ تلفظ میشودشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.