منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
قورباغه شماره ارجاع : 1722

فارسی:
قورباغه
لری:
قوربک
توضیحات:
ب قوربک مانند بهرام تلفظ میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
بویراحمدیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.