منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پدربزرگ شماره ارجاع : 1686

فارسی:
پدربزرگ
لری:
پاپا
توضیحات:
همت آبادقزوین
ارسال کننده:
اسلام چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.