منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
فدا شماره ارجاع : 1667

فارسی:
فدا
لری:
سِقَ
توضیحات:
سِقَم،سِقَت، سِقَش، سِقَمُ، سِقَتُ، سِقَشُ
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.