منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
غلماسنگ شماره ارجاع : 1624

فارسی:
غلماسنگ
لری:
غَلماسَنگ
توضیحات:
تلفظ غ با تلفظ فارسی آن متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.