منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
زمین پر علف شماره ارجاع : 1520

فارسی:
زمین پر علف
لری:
غُرِق
توضیحات:
در زبان عربی غثر
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.