منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
غاضی شماره ارجاع : 1453

فارسی:
غاضی
لری:
غاضی
توضیحات:
شتری که درخت غضا خورد
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.