منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
آخور شماره ارجاع : 145

فارسی:
آخور
لری:
اوْهِر
توضیحات:
واو ساکن شبیه واو در کلماتی مانند” دولت ” و ” درو” تلفظ می شود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.