منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ملاقه شماره ارجاع : 1441

فارسی:
ملاقه
لری:
غِلقَ
توضیحات:
تلفظ “غ” در این کلمه با تلفظ فارسی آن متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.