منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
قزوین شماره ارجاع : 1423

فارسی:
قزوین
لری:
غَزوی
توضیحات:
در لغت نامه دهخدا آمده است {غازبین (اخ) قزوین} در کلمه ی “غَزوی” تلفظ حرف “غ” با تلفظ فارسی آن متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.