منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
غارت کرد شماره ارجاع : 1414

فارسی:
غارت کرد
لری:
چاپَن
توضیحات:
صرف شش صیغه چاپَنم، چاپَنی، چاپَن چاپَنیم، چاپَنیت، چاپَنِن
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.