منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
شانه بسر شماره ارجاع : 1379

فارسی:
شانه بسر
لری:
کُرکُر
توضیحات:
در زبان عربی هٌدهُد و در زبان فارسی مترادف دیگر آن پوپک است در حال حاضر پوپک استعمال نمیشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.